Δωρεές εις μνήμην αγαπημένων προσώπων αντί στεφάνου, η οποία θα γίνεται με τους ανωτέρω τρόπους. Επίσης θα ενημερώνεται η οικογένεια του θανόντος για τη δωρεά σας στο ίδρυμά μας.