Μπορείτε να κάνετε την συνεισφορά σας και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδρύματος.

Αρ. λογαριασμού: 0026-0204-26-0100381653
IBAN: GR 3202602040000260100381653
Όνομα δικαιούχου: Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο

Αρ. λογαριασμού: 5148-052186-019
IBAN: GR 1101721480005148052186019
Όνομα δικαιούχου: Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο

 

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση απόδειξης ύστερα από την κατάθεση, είναι η ενημέρωση από την πλευρά σας, για τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο καταθέτη
  • Δ/νση & τηλέφωνο
  • Τραπεζικό καταθετήριο