Προσφορές


Τα Χριστοδούλειο είναι Ν.Π.Ι.Δ. και διοικείται από επταμελές συμβούλιο των οποίων οι υπηρεσίες είναι άμισθες. Το έργο αυτό πορεύεται με τα λιγοστά ενοίκια, από ακίνητα που έχουν περιέλθει στην περιουσία του ιδρύματος από δωρεές και τις συνδρομές φίλων και αρωγών που έχουν αγαπήσει αυτή μας την προσπάθεια. Θέλουμε οι παροχές που προσφέρουμε στα παιδιά να βελτιώνονται και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την δική σας συμπαράσταση.

Τρόποι Ενίσχυσης

 

Θα είναι χαρά μας να σας υποδεχτούμε στους χώρους μας με κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού στα γραφεία μας για να κάνετε την προσφορά σας. Θα μπορέσετε έτσι να δείτε τους χώρους και τις εγκαταστάσεις και να καταλάβετε το πνεύμα της προσπάθειας που γίνετε στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα. Δεν έχετε παρά να μας καλέσετε σε ένα από τα τηλέφωνα μας ή να μας στείλετε ένα Email για να συντονίσουμε την συνάντηση μας.

Μπορείτε να κάνετε την συνεισφορά σας και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδρύματος.

Αρ. λογαριασμού: 0026-0204-26-0100381653
IBAN: GR 3202602040000260100381653
Όνομα δικαιούχου: Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο

Αρ. λογαριασμού: 5148-052186-019
IBAN: GR 1101721480005148052186019
Όνομα δικαιούχου: Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο

 

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση απόδειξης ύστερα από την κατάθεση, είναι η ενημέρωση από την πλευρά σας, για τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο καταθέτη
  • Δ/νση & τηλέφωνο
  • Τραπεζικό καταθετήριο

 

Αν ο χρόνος σας ή η θέση σας δεν σας επιτρέπουν να μας επισκεφτείτε για την προσφορά σας, μπορείτε να κάνετε Ειδική Εντολή Πληρωμής που εκδίδεται στα Καταστήματα ΕΛΤΑ και χρησιμεύει στη μεταφορά χρημάτων από οποιονδήποτε αποστολέα προς οποιονδήποτε παραλήπτη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) σε όλη την Ελλάδα. Πολύ απλά λοιπόν μπορείτε να πάτε στο πιο κοντινό Κατάστημα ΕΛΤΑ και σε σύντομο χρονικό διάστημα να στείλετε και εσείς την βοήθεια σας.

Δωρεές εις μνήμην αγαπημένων προσώπων αντί στεφάνου, η οποία θα γίνεται με τους ανωτέρω τρόπους. Επίσης θα ενημερώνεται η οικογένεια του θανόντος για τη δωρεά σας στο ίδρυμά μας.